Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Citromfacsaró

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)
(hatályos 2019.01.01-től)

Jelen ÁSZF tartalmazza Lepés Marianna e.v. (1223 Budapest, Rózsakert u. 14., adószám: 69133660-1-43) szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.citromfacsaro.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, termékeinek megvásárlására vonatkozó általános szerződési (felhasználási) feltételeket.

Felhasználó: a www.citromfacsaro.hu weboldalra regisztráló, a weboldalon szolgáltatást igénybe vevő, vagy terméket vásároló magán és üzleti felhasználók (továbbiakban: Felhasználó).

Általános rendelkezések:

A Szolgáltató adatai

Név: Lepés Marianna e.v.
Székhely: 1223 Budapest, Rózsakert u. 14.

Postacím: 1223 Budapest, Rózsakert u. 14.

Adószám: 69133660-1-43

Elérhetőség: (az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló rendszeresen használt elektronikus levelezési cím): marianna@citromfacsaro.hu

Telefonszám: +36309904997
Bankszámlaszám: OTP Bank Zrt. 11773133-11148892

ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF a www.citromfacsaro weboldal használata, illetve a weboldalon elérhető szolgáltatásainak, termékeinek körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.
Jelen ÁSZF hatálya valamennyi felhasználóra kiterjed.
A szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között akkor jön létre, amikor a Felhasználó a Szolgáltató bármely szolgáltatására, termékére regisztrál, feliratkozik, jelentkezik vagy megrendeli azt.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog szabályai az irányadók.
A jelen ÁSZF 2019. január 1. napjától visszavonásig hatályos.
Az ÁSZF-t a Szolgáltató módosíthatja, mely módosításokat azok hatályba lépése előtt 15 (15 nappal) a www.citromfacsaro weboldalon közzéteszi.

A www.citromfacsaro weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és tudomásul veszi, hogy az online vagy offline termékek vásárlásával, rendezvények, képzések előfizetésével, tanácsadói szolgáltatás megrendelésével a felek közötti jogviszonyt a jelen ÁSZF szabályozza.

Amennyiben a www.citromfacsaro weboldal látogatója az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy sem terméket, sem szolgáltatást, sem rendezvényeken, képzéseken való részvételt nem tud igénybe venni.

Szerzői jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a www.citromfacsaro weboldal, továbbá a hozzá tartozó Facebook oldal, a  www.citromfacsaro.hu blog tartalma, annak bármely részlete, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a www.citromfacsaro weboldalon, a www.citromfacsaro.hu blogon, továbbá a hozzá tartozó Facebook oldalon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalon keresztül megvásárolható online és offline termékek, szolgáltatások, képzések, rendezvények, vagy azok bármely részletének letöltése, többszörözése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A www.citromfacsaro.hu weboldalról, a www.citromfacsaro.hu blog oldalról, továbbá a hozzá tartozó Facebook oldalról, illetve ezek adatbázisáról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát online és offline termékeinek, szolgáltatásainak, képzéseinek, rendezvényeinek valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
A forráskód visszafejtése szintén sérti a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
A felhasználó a www.citromfacsaro.hu weboldalon, a www.citromfacsaro.hu blogon, a hozzá tartozó Facebook oldalon megjelenő tartalmak egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti vagy kinyomtathatja, azonban ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, másolására, letölthetővé tételére, adatbázisban történő tárolására, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek és felvételek árusítása, megváltoztatása, megjelentetése.
A www.citromfacsaro weboldalon megvásárolt termékek és szolgáltatások a vételár megfizetése ellenében állnak a Vásárló rendelkezésére, ezeket a Vásárló kizárólag saját céljára használhatja fel.
A Felhasználó, Vásárló, rendezvényen részt vevő tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF elfogadásával a rendezvényeken a Szolgáltató vagy Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, videókon és képeken szerepelhet, azokat a Szolgáltató vagy Szervező szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti, és ezzel kapcsolatban a Felhasználó, Vásárló, rendezvényen résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet, azonban nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, melyet Szolgáltató köteles kivizsgálni.

Vegyes rendelkezések

A www.citromfacsaro.hu weboldal által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik; az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, jelen ÁSZF-ben, valamint a weboldalon található Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint használhatja fel.
Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben foglalt jogait nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
A Felhasználó, Megrendelő, Vásárló, rendezvényen részt vevő a www.citromfacsaro.hu weboldalon, a www.citromfacsaro.hu blogon, továbbá a hozzá tartozó Facebook oldalon megjelenő tartalmak, információk, cikkek, online és offline termékek, szolgáltatások használatából eredő vélt vagy valós kártérítési igényéről visszavonhatatlanul és végérvényesen lemond.
A rendezvényeken résztvevő minden vagyoni, nem vagyoni vagy járadék jellegű kártérítési igényéről visszavonhatatlanul és végérvényesen lemond arra az esetre, amennyiben a rendezvényen testi épségét, egészségét, vagyonát bárminemű kár éri. A rendezvényeken való részvétel a részt vevő kizárólagos felelőssége.
A rendezvényen, képzésen nem vehet részt, aki pszichiátriai kezelés vagy pszichiátriai drogok hatása alatt áll, vagy más ok miatt beszámítási képessége tartósan vagy súlyosan hiányzik. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására. Ebben az esetben a szolgáltatás díjának visszatérítése nem követelhető a Szolgáltatótól.
A rendezvényen, képzésen résztvevő köteles olyan magatartást tanúsítani, mellyel a rendezvény, képzés megtartását nem zavarja. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására. Ebben az esetben a szolgáltatás díjának visszatérítése nem követelhető a Szolgáltatótól.
A www.citromfacsaro.hu weboldalon, a www.citromfacsaro.hu blogon és a hozzá tartozó Facebook oldalon található információk tájékoztató jellegűek, nem gyógyításra irányulnak, nem helyettesítik az alapos orvosi vizsgálatot, az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmasak. Az orvosi vizsgálat elmaradásából származó egészségkárosodásért, a Felhasználó (Megrendelő, Vásárló, rendezvényen, képzésen részt vevő) ismert vagy nem ismert betegségéből, egészségügyi panaszából eredő következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató és a Felhasználó, Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, amennyiben a jogviták megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhetők, kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Különös rendelkezések

Szolgáltatások, megvásárolható termékek:

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót.

A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások és termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változások a már megrendelt szolgáltatások árát nem érintik.

A rendelés menete:

A megvásárolni kívánt termékek a „Megrendelem” gombra való kattintással rendelhetők meg.

A továbblépés erről a felületről csak az ÁSZF elfogadása után lehetséges.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján)

A megrendelt termék árát banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni.

Banki átutalás választása esetén a vásárló által megadott e-mailcímre érkezik egy díjbekérő e-mail, mely tartalmazza az utalandó összeget és a bankszámlaszámot, ahová utalni kell az összeget.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. Bankkártyás fizetés választása esetén a vásárló automatikusan átirányításra kerül a Barion rendszer biztonságos oldalára, ahol elvégezhető a fizetés. A Barion független a magyar bankoktól, bármelyik banknál vezetett számláról el tudja számolni a kereskedőknek, webáruházaknak utalandó összeget.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A tranzakció a Vásárló számára ingyenes, a szolgáltatásért a Szolgáltató fizet. A bankkártyák adatai a legszigorúbb biztonsági rendszerben futnak át és nem kerülnek rögzítésre, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét.
Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a rendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése:

A megrendelések feldolgozása a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül megtörténik. A Szolgáltató ügyfélszolgálata elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.
Az általános teljesítési határidő legkésőbb a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül lehetséges.
Online termékek esetén a vételár megfizetését követően a vásárláskor megadott e-mail címre küldött letöltési linkkel juthat hozzá a Vásárló a termékhez.
Az online tanfolyamok egyes részeinek letöltéséhez való hozzáférés biztosítása a termékleírásban közöltekhez igazodik.
A termék a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.
Ha a Szolgáltató és a Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríteni. A visszatérítés banki átutalás útján történik.
A számlázás elektronikusan történik, a Szolgáltató e-mailben küldi meg a hivatalos, törvényeknek megfelelő elektronikus számlát. Papír alapú számlát nem állítunk ki és nem postázunk.
A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a vonatkozó mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott számlázási adatokból felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szállítási feltételek:

Az offline termékek – a megrendelt mennyiségtől függően – postai úton, vagy futárszolgálattal kerülnek kiszállításra. A szállítás díja 1450,-Ft. Akció keretében előfordulhat, hogy a szállítási díjat nem a vásárló, hanem a Szolgáltató fizeti.

Elállási jog:

A fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, ill. szerződés felmondási jog, még a szolgáltatás teljesítése előtt. A szerződés felmondása, vagy a szerződéstől való elállási szándék e-mailben jelezhető a Szolgáltató elektronikus levelezési címére (marianna@citromfacsaro.hu).

Az elállási nyilatkozat tartalma: “Alulírott ….. (Név) kijelentem, hogy gyakorolni kívánom az elállási jogomat az alábbi termékek tekintetében: …… (termék megnevezése). Megrendelés időpontja;  Vásárló neve, címe; A vételárat az alábbi bankszámlámra kérem visszautalni: ….. (bankszámlaszám).

A szolgáltatás teljesítése utáni esetben a fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási, ill. szerződés felmondási jogával élni (45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § m).

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállás szerinti jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről (45/2014.II.26.) Korm. rendelet 29. § m).

Elállási nyilatkozat minta innen letölthető: Elállási nyilatkozat minta

Panasztételi jog

A felhasználó/vásárló fogyasztói jogainak megsértése esetén jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetéke fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája a www.jarasinfo.gov.hu weboldalon található.

A fogyasztó jogosult panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető testülethez is fordulni. A Békéltető Testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a weboldalt működtető Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra az illetékes Békéltető Testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes. A Békéltető Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, mely kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

a.) a fogyasztó nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,

b.) a weboldalt működtető Szolgáltató nevét, székhelyét,

c.) az illetékességre kérelmezett Békéltető Testület megjelölését,

d.) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és bizonyítékokat

e.) a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatóval megkísérelte a vitás ügy rendezését,

f.) a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, fizetési meghagyás kibocsátására nem került sor,

g.) a testület döntésére irányuló indítványt,

h.) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell a hivatkozott bizonyítékokat, különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában az egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületekről bővebb információt a www.bekeltetes.hu weboldalon található.

A Békéltető Testületek elérhetőségei innen letölthető: Békéltető testületek elérhetőségei.

A VIP Limonádéstand zárt csoportra vonatkozó különös feltételek

A  VIP Limonádéstand zárt csoport egy rendszeres előfizetési program, mely külön  oldalon rendelhető a többi terméktől. (Nem jelenik meg kapcsolt  termékként) Ennek díját ismétlődő bankkártyás fizetéssel lehet  kiegyenlíteni az erre külön létrehozott megrendelő űrlapon. Az ismétlődő  bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a  Barion által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció,  mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során  megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet  kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. A VIP Limonádéstand zárt csoport előfizetés során a megadott időszak lejártával a következő  időszak automatikusan elindul, az előfizetés tehát havonta megújul, az előfizetési díja automatikusan kiegyenlítésre  kerül a megadott kártyaadatokkal.
Az Ismétlődő fizetés  igénybevételéhez jelen feltételek elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a  sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen oldalon (citromfacsaro.hu)  kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és  az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a  kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz  sem a Szolgáltató, sem a Barion nem fér hozzá. Nem tárolunk tehát  bankkártya adatokat, a Barion egy “token” segítségével engedi az  ismétlődő fizetést.
A kapott bankszámlakivonaton “Barion Payment Zrt.” fog szerepelni mint elfogadóhely.
Az előfizetés a sikeres fizetést követően  kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, míg a szolgáltatás igénybe vevő  személy a saját fiókjában, vagy emailben (info@mariannalepes.hu címen) a  klubtagság lemondását nem kéri. A tagság és az ismétlődő fizetés  lemondására a klub belső felületén a profilom menüpont alatt van  lehetőség. A lemondásról megerősítést kérő e-mail érkezik, amiben a  linkre kattintva az ismétlődő fizetés azonnal megszűnik. A klubtagság  tovább használható, amíg az előző befizetéssel jogot szerzett rá.  A  pénzt havi előfizetés esetén mindig a hónap azon napján próbáljuk meg  először levonni, mely napon az előfizetés indult. Éves előfizetés esetén  pedig egy évvel az előző fizetést követően. Sikertelen bankkártyás  fizetés esetén tájékoztató levelet küldünk, illetve többször ismételten  megpróbáljuk a levonást. Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás  esetén sikertelen, vagy a Klubtag kérte a tagságának megszüntetését, a  Klubtagság az előfizetés lejártát követő 7 nappal automatikusan  megszűnik. Az előfizetés megszűnésével a felhasználónak már nem lesz  jogosultsága elérni a VIP Limonádéstand zárt csoport szolgáltatásain belül kínált  tananyagokat, tréningeket, rendezvényeket, és a zárt Facebook csoportból  is eltávolításra kerül. A véletlenül megkezdett, kifizetett előfizetési  időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni.
A VIP Limonádéstand zárt csoport egy felhasználónév / jelszó párossal vehető igénybe, melyet a  megadott email címre küldünk el. A helytelenül megadott adatok miatt  keletkezett kárért nem vállalunk felelősséget. A felhasználónak  természetesen van lehetősége az adatai módosítását kérni, és ebben  maradéktalanul segíteni fogunk. A VIP Limonádéstand zárt csoport belépését más embereknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév  és jelszó párossal csak egyetlen személy használhatja a VIP Limonádéstand zárt csoportot. Bármilyen csoport esetén minden tagnak szükséges aktív előfizetéssel rendelkezni, ha többen is el szeretnék érni a  tananyagokat.

Záró rendelkezések:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Felhasználó (Megrendelő, Vásárló, részt vevő) javára eltérjen.

Érjünk el együtt sikereket!

Érdekel az önfejlesztés vagy a coaching világa? Szeretnél tanulságos történeteket, a gyakorlatban is hasznosítható tanácsokat, módszereket megismerni? Iratkozz fel a hírlevelemre!

Ha feliratkozol a hírlevelemre, rögtön bele is vághatsz a közepébe! Pipáld be az űrlapon és elküldöm neked a Fektess Végre Magadba! című könyvemből készült mini e-book sorozatot, ami 5 nagyon fontos területet mutat be neked!

Ezen témák segítségével könnyedén megtalálhatod nem csak azt, hogy hol érdemes változtatnod, de azt is, hogy hogyan!

fvm-sorozat.png